osCommerce  
My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Manufacturers
What's New? more
Minerálny make-up SANTÉ - 02 light beige
Minerálny make-up SANTÉ - 02 light beige
13.75€/414,23 Sk
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Privacy Notice Privacy Notice

Ochrana osobných údajov

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako - zákon o ochrane osobných údajov) a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu je fyzická osoba Lenka Mudráková, zapísaná v živnostenskom registri č. 820-59591 s adresou podnikania Rastislavova 30, 040 01 Košice, IČO: 43 434 771, DIČ: 1048872121. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

E-shop „www.dotykprirody.sk“ - zoznam spracúvaných osobných údajov

Spracúvame tieto Vaše osobné údaje: Meno a Priezvisko; Adresa (ulica a číslo, mesto, PSč), prípadne ďalšia voliteľná adresa pre doručovanie; E-mail adresa a Telefónne číslo. V prípade ak nakupujete ako firma alebo živnostník, spracúvame tiež: Obchodný názov, IČO, DIč, IČ DPH, IBAN (ďalej len ako - spracúvané osobné údaje).

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy (odoslanie záväznej objednávky), spracovania Vašej objednávky, vybavenia a doručenia Vašej objednávky, vystavenia dokladov na zaplatenie kúpnej ceny, dodania tovaru, evidencie objednávok pre administratívne účely a pre riešenie reklamácií, evidencie a vedenia užívateľských účtov zákazníkov, ktorí sa na našom e-shope registrovali.

Odoslaním záväznej objednávky zákazník súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov a zasielaním informačných emailov, resp. marketingových ponúk od nášho e-shopu.

Meno, priezvisko a Vašu adresu potrebujeme, aby bolo možné doručiť Vašu objednávku a pre účely vystavenia faktúry. ďalšia voliteľná adresa je potrebná pre účely doručenia Vašej objednávky, ak ste si zvolili na zaslanie inú doručovaciu adresu ako fakturačnú.

E-mail adresu využívame na doručovanie informačných e-mailov o stave Vašej objednávky po jej prijatí, prípadne na doručovanie proformafaktúry, ak ste zvolili úhradu za tovar bankovým prevodom vopred. Zároveň ju využívame na zasielanie marketingových ponúk, resp. online reklám a zasielanie informačných emailov o odoslaní tovaru, zasielanie ďalších informácií, resp. dotazov potrebných k vybaveniu objednávky.

Telefónne číslo spracúvame pre účely vybavenia objednávky. Kontaktujeme Vás iba v odôvodnených prípadoch (nesprávna adresa, resp. iné nezrovnalosti, odoslanie tovaru mimo dohodnutého termínu, informácie o chýbajúcom tovare, a pod.).

Poskytovanie osobných údajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne, tzn. nezverejňujeme ich, neposkytujeme ich iným subjektom a tretím osobám, mimo rozsahu potrebného na doručenie tovaru (doručovateľská spoločnosť) za účelom vybavenia objednávky a splnenia si našich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Taktiež môžu byť v odôvodnených prípadoch a len za účelom technickej podpory sprístupnené správcovskej spoločnosti nášho e-shopu.

Osobné údaje chránime pred zneužitím, stratou a zničením a nezodpovedáme iba za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k databáze dostala bez oprávnenia.

Práva dotknutej osoby

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom právo vyžadovať od nás:

1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
2. informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše údaje na spracúvanie
3. zoznam Vašich údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
4. opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov
5. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
6. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
7. blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje §28 zákona o ochrane osobných údajov.

Kontakt pre ochranu osobných údajov

Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a aktualizovať, taktiež môžete vyjadriť odvolanie súhlasu s poskytnutím osobných údajov, alebo odvolať súhlas na zasielanie správ, resp. marketingových ponúk a to jednoduchým písomným oznámením "odhlasujem sa z odberu" prostredníctvom e-mailu na adresu: obchod@dotykprirody.sk . V takomto prípade súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Poučenie

Užívateľské účty zákazníkov, ktorí boli registrovaní v našom e-shope pred dátumom 25.05.2018, kedy nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane údajov a neodvolali svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov, alebo svoj súhlas na zasielanie správ, resp. marketingových ponúk (podľa odseku vyššie) sú naďalej evidovaní v našom e-shope ako registrovaní zákazníci, ktorých povinnosťou pri objednávaní tovaru je iba prihlásiť sa na svoje užívateľské konto. Takýto zákazníci sú informovaní o našich ponukách, pokiaľ pri registrácii neoznačili políčko "nechcem prijímať informačné správy".

Ak nechcete patriť k registrovaným zákazníkom nášho e-shopu, postupujte podľa článku Kontakt pre ochranu osobných údajov uvedeného vyššie.

Continue
Shopping Cart more
0 items
Languages
slovensky nemecky anglicky
Bestsellers
01.Treatment Hands & Nails Cream, 180 ml
02.Multi Vitamin Treatment Anti Crack Foot Cream, 180 ml
03.Luxury Bath Salts, 500 g
04.Dead Sea Mud, 600 g
05.LOGODENT: Rastlinný zubný gél - Mäta
06.Logona Vlasová regeneračná kúra Jojoba
07.Roll-on Deodorant - Man
08.Luxury Bath Salts, 1300 g
09.Treatment Shampoo for Men
10.Body Peeling Soap with Vitamin E, 250 ml
Reviews more
There are currently no product reviews
Currencies

Copyright © 2020 Obchod dotyk prírody
Powered by osCommerce